logo home 9

Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS

Με επιχορήγηση 90%, δώσε τώρα στην επιχείρησή σου τα ψηφιακά εργαλεία που θα την απογειώσουν!

Μοναδική ευκαιρία ψηφιακής αναβάθμισης για την επιχείρησή σου!
Ελλάδα 2.0

Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»

Το πρόγραμμα ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Eκσυγχρονισμού

της λειτουργίας τους

Ψηφιοποίησης

των συναλλαγών τους

Αναβάθμισης

της επικοινωνίας τους και εισαγωγής νέων μορφών υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)

Αύξησης

της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις εξής κατηγορίες:

Σε ποιους απευθύνεται ;

Shop08
Aπό 1 έως 10 εργαζόμενοι

€900 - €1.800

Building08
Aπό 11 έως 25 εργαζόμενοι

€3.600 - €5.400

Aπό 26 έως 40 εργαζόμενοι

€9.000 - €10.800

Building20
Aπό 41 έως 250 εργαζόμενοι

€13.000 - €18.000

Συχνές Ερωτήσεις

H ομάδα της ITSP έχοντας συλλέξει τις πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνει από συνεργάτες της για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», δημιούργησε την παρακάτω λίστα με απαντήσεις. Η λίστα θα ανανεώνεται συχνά και μπορείτε να επανέρχεστε στο περιεχόμενό της.

#1 Eίναι Δικαιούχος μια ατομική επιχείρηση χωρίς υπαλλήλους;

Για να δικαιούται την επιδότηση, η επιχείρηση πρέπει να παρείχε απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας από 1/1/2021 έως 31/12/2021. Συνεπώς, αν η ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί εργαζομένους τότε δεν είναι Δικαιούχος.

#2 Μπορεί ένα voucher να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μια φορές; (π.χ. ο Δικαιούχος αποφάσισε να ξεκινήσει με το Α προϊόν και μετά θέλει και το Β)

Κάθε επιταγή μπορεί να καλύπτει μία (1) επιδοτούμενη λύση, δηλαδή:

  1. Ένα ή περισσότερα εγκεκριμένα ψηφιακά προϊόντα/ υπηρεσίες, καθώς και
  2. Συναφείς με τα παραπάνω συμπληρωματικές υπηρεσίες, η προμήθεια των οποίων πραγματοποιείται με μία (1) συναλλαγή.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων της Κατηγορίας 2, 3 και 4, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να αποδοθεί μέσω μίας ή περισσοτέρων επιταγών. Ο αριθμός και το ύψος της αξίας των επιταγών μπορεί να προσαρμόζεται με βάση τις ανάγκες του κάθε Δικαιούχου και τον αριθμό των διακριτών συναλλαγών χονδρικής. Σε κάθε περίπτωση όμως και σε αυτές τις κατηγορίες:

  1. Κάθε επιταγή χρησιμοποιείται το πολύ σε μία συναλλαγή,
  2. Το σύνολο της αναλογούσας επιχορήγησης παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιταγών.
#3 Οι υπηρεσίες Azure συμπεριλαμβάνονται στις επιδοτούμενες λύσεις του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»;

Επιδοτούνται τα Microsoft Azure Virtual Machines (RΙs) τα οποία και είναι διαθέσιμα από την interworks.cloud, καθώς έχουν συγκεκριμένο κόστος και δεν είναι μοντέλο pay-as-you-go.

#4 Ως εργαζόμενος μπορεί να θεωρηθεί και ο ιδιοκτήτης/μέτοχος μιας επιχείρησης;

Όχι, καθώς για να δικαιούται την επιδότηση, η επιχείρηση πρέπει να παρείχε απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας από 1/1/2021 έως 31/12/2021. Συνεπώς, αν η ατομική επιχείρηση δεν απασχολεί εργαζομένους τότε δεν είναι Δικαιούχος.

#5 Η κατασκευή ιστοσελίδας (όχι e-shop) και η ανακατασκευή/redesign e-shop εντάσσονται στις επιδοτούμενες λύσεις του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»;

‘O,τι αγοραστεί μέσω του voucher θα πρέπει να έχει τη μορφή τυποποιημένου επιλέξιμου προϊόντος, άρα και επιδοτείται. Οπότε, εάν κάποιο ψηφιακό εργαλείο/προϊόν  χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό τότε εντάσσεται σαν λύση, για παράδειγμα αναβάθμιση του λογισμικού που υπάρχει στην πλατφόρμα και έχει εγκριθεί ως επιλέξιμη. Το redesign είναι υπηρεσία και δεν υπάρχει στο μητρώο.

#6 Η αίτηση Προμηθευτή πραγματοποιείται μία φορά και για τα 3 προγράμματα;

Οι διαδικασίες για τα Προγράμματα είναι διαφορετικές οπότε και οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν για το κάθε Πρόγραμμα ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

#7 Προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να διαθέτουν ελεύθερα προς πώληση τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος;

Ναι, εφόσον γίνει η αντίστοιχη αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα του Προγράμματος και υπάρξει έγκριση του προϊόντος και καταχώρισής του στο ενιαίο μητρώο επιλέξιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Για τις εταιρείες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα, ο διανομέας θα λειτουργήσει αντ’ αυτών. Η διαδικασία περιγράφεται στον οδηγό.

#8 Μπορούν να γίνουν πωλήσεις πριν την έκδοση του voucher και να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μετά;

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», οι αιτήσεις  για όλους τους δικαιούχους καταχωρούνται έως και την Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν γίνεται δεκτή κάποια δαπάνη.  Αν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δαπάνη εντός αυτής της χρονικής περιόδου, υπάρχει το ρίσκο να μην εγκριθεί, οπότε και να μην καλυφθεί από το Πρόγραμμα. Καθώς το σημαντικό είναι να είναι επιλέξιμη δαπάνη και να περιγραφεί σωστά το προϊόν ή η υπηρεσία επιλογής, ο προμηθευτής θα πρέπει να έρθει σε επαφή με έναν Partner Account Manager της interworks.cloud για να τον καθοδηγήσει σωστά.

#9 Όσον αφορά στο χρόνο επιδότησης, θα υπάρχουν άδειες Office/Microsoft 365 με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους;

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμα 3ετή προϊόντα από τον Προμηθευτή Microsoft. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει κατόπιν κοινοποίησης της Microsoft.

#10 Είναι δυνατόν η αξία του τιμολογίου να υπερβαίνει το ποσό επιδότησης ή ακόμη να είναι και μικρότερη;

Στην περίπτωση που η αξία του τιμολογίου υπερβαίνει το ποσό επιδότησης, ο Δικαιούχος μπορεί να λάβει επιχορήγηση ίση με την αξία επιταγής (επιδότησης) που πήρε και να εξοφλήσει το παραστατικό πληρώνοντας την υπόλοιπη αξία του συν το σύνολο του ΦΠΑ.

Αν η αξία του τιμολογίου είναι μικρότερη του ποσού επιδότησης, τότε ο Δικαιούχος μπορεί να λάβει επιχορήγηση 90% επί του ποσού που αναγράφεται στο παραστατικό και να εξοφλήσει πληρώνοντας την υπολειπόμενη αξία συν το σύνολο του ΦΠΑ.

Με επιχορήγηση 90%, δώσε τώρα στην επιχείρησή σου τα ψηφιακά εργαλεία που θα την απογειώσουν!

Μοναδική ευκαιρία ψηφιακής αναβάθμισης για την επιχείρησή σου!